Wedstrijden

 

Door het jaar heen worden er bij De Vrolijke Schutters diverse wedstrijden gehouden. Wedstrijden voor leden, maar er worden ook “open” wedstrijden georganiseerd, zoals de het bekende Zandhazen Toernooi. In onze vereniging kennen we verder nog de volgende wedstrijden: Laddercompetitie, het Koningschieten en een aantal FUN-wedstrijden.

Een aantal schutters doet tevens mee aan de diverse competities die door de Nederlands Handboog Bond worden georganiseerd.