Rabobank clubkas campagne

Rabobank_clubkas_campagne

De Rabobank Clubkas campagne komt er weer aan. Net als vorig jaar is DVS
één van de deelnemende clubs om een bijdrage te ontvangen.

Rabobank ‘s-Hertogenbosch eo. heeft €150.000 beschikbaar gesteld om te
verdelen tussen de aangemelde clubs.
Wat moet u doen:

Tussen 31 augustus en 24 september krijgt u de mogelijkheid om 5 stemmen
uit te brengen op clubs naar uw wens.
Uiteraard hopen wij dat u DVS en warm hart toedraagt en wij 1 van de 5
clubs zijn die u een financiële bijdrage gunt.

Reacties

reacties